zandpoortvest 10
be 2800 mechelen
t +32 15 336 336
m (b) +32 478 811 441
m (d) +32 475 477 478

Stijn Van Dorpe: Two Stories | galerie Transit | 5 May - 1 July 2012

 

Stijn Van Dorpe
Stijn Van Dorpe, Two Stories [Bern, Bergen], 2012

 

Two Stories

De oorsprong van de tentoonstelling ligt bij het horen van het verhaal dat jaren geleden de jonge galeriehouders in spe naar het Kunstmuseum Bern reisden, waar zij zich in de boekenshop nestelden en de boeken over Paul Klee verslonden, waarna Jürgen Glaesemer, de directeur van de Paul Klee Stiftung, hen meenam achter de schermen, naar het archief van het museum ...
Mijn interesse was niet zozeer gewekt door de figuur van Paul Klee, maar door de herinnering aan deze gebeurtenis die ergens de vorm aanneemt van een exotische plaats. Ik was zowel geïnteresseerd in de heroïek als in de sacrale dimensie ervan en hoe dit beeld vandaag doorleeft in hun praktijk als galeriehouders. Initieel had ik de intentie deze reis naar Bern, naar het archief van het ondertussen opgerichte Zentrum Paul Klee samen met hen opnieuw te maken.

Two Stories refereert tevens naar een ander verhaal, een verhaal over een verwarring door middel van de taal. Misschien had het oorspronkelijk te maken met een dialect waar de laatste klanken ingeslikt worden, misschien met de kinderlijke logica die het verband legt tussen Zwitserland en de bergen, maar er leefde bij mij steeds het terugkerende misverstand dat de hoofdstad van Zwitserland Bergen heette. Ik vond het dan steeds weer een vreemde toevalligheid dat de niet zo mondaine hoofdstad van de Belgische provincie Henegouwen, zij het minder voor de hand liggend, ook Bergen [Mons] heette. Refererend aan deze taalverwarring, wisselde ik het exotische Bern in voor het grijzere Bergen [Mons], en bracht daar een namiddag door met de galeriehouders Bert en Dirk.

Stijn Van Dorpe

Two Stories

What prompted  the exhibition is my hearing the story about how, years ago, the young gallerists-to-be travelled to the Kunstmuseum Bern, where they camped out in the book shop, pouring over books on Paul Klee, and Jürgen Glaesemer, the director of the Paul Klee Stiftung, took them behind the scenes, to the archives of the museum ...
My interest was not so much aroused by the figure of Paul Klee, but by the memory of this event that has somehow taken on the form of an exotic place. I was interested both in the heroism and the sacral dimension, and also in how this image today lives on in their practice as gallery owners. Initially, I intended to retrace this trip to Bern, to the archives of what has become the present Zentrum Paul Klee, together with them.

Two Stories also refers to another story, a story about a matter of language-induced confusion. Originally, it may have had something to do with a dialect in which the word endings are swallowed, perhaps also with a childish logic that immediately associates Switzerland with mountains, but I was always misguidedly convinced that the capital of Switzerland was called Bergen (city in Belgium; its name, literally translated, means Mountains).  I always thought it a strange coincidence that the not so glamorous capital of the Belgian province of Hainaut was - albeit less obviously so - also called Bergen (Mons). In the context of this language confusion, I exchanged the exotic Bern for the slightly drearier city of Bergen (Mons), and spent an afternoon there with gallery owners Bert and Dirk.

Stijn Van Dorpe

 

opening
zaterdag 5 mei, 17 - 21 uur, receptie Corsendonk bier

performance om 20u:
Michiel Huijben & Bas Schevers
If There's Such a Thing as Art

open
5 mei - 3 juni: vrijdag, zaterdag & zondag 14 - 18 u
4 juni - 2 juli: enkel na afspraak

 

opening
Saturday 5. May, 5 - 9 pm, reception Corsendonk bier

performance at 8 pm
Michiel Huijben & Bas Schevers
If There's Such a Thing as Art

open
5 May - 3 June: Friday, Saturday & Sunday 2 - 6 pm
4 June - 2 July: only by appointment